Algemene Voorwaarden

Artikel 1: toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de opdrachtgever. Het ondertekenen van een overeenkomst impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: definities

2.1. De fotograaf: Yanick Van Weydeveldt hierna genoemd ‘de fotograaf’. Adres: Oude Liersebaan 57, 2570 Duffel. BTW: BE 0847.363.591
2.2. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de fotograaf inhuurt teneinde een creatie uit te voeren in zijn opdracht.
2.3. Elke soort fotoreportage: de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 3: prijzen

3.1. De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die op de website en/of in een overeenkomst worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief taksen en BTW.
3.2 Betalend parkeren, tolvignetten of wegentol zijn niet inbegrepen in de prijs en dienen betaald te worden door de opdrachtgever.

Artikel 4: overeenkomst, waarborg en annulatie

4.1. De overeenkomst tussen de fotograaf en de opdrachtgever voor een huwelijksreportage komt pas definitief tot stand wanneer de fotograaf in het bezit is van een ondertekende versie van de overeenkomst en de opdrachtgever daarna 50% van de factuurprijs binnen de 15 dagen heeft overgeschreven naar het rekeningnummer van de fotograaf. Dit bedrag dient als waarborg om de datum vrij te houden.
4.2. Bij annulering door de opdrachtgever na het definitief tot stand komen van de overeenkomst, ongeacht de reden of tijdstip van de annulering, wordt de volledige waarborg aangerekend.
4.3. De overeenkomst tussen de fotograaf en de opdrachtgever voor elke andere soort fotoreportage komt pas definitief tot stand wanneer de opdrachtgever de factuurprijs heeft overgeschreven naar het rekeningnummer van de fotograaf.
4.4. Het aantal foto’s dat door de fotograaf wordt afgeleverd aan de opdrachtgever is afhankelijk van de aard en tijdsduur van de opdracht. Voor een huwelijksreportage kan de opdrachtgever ongeveer 500 foto’s verwachten, voor elke andere fotosessie ongeveer 75 foto’s.
4.5. De fotograaf oordeelt zelf welke foto’s aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. RAW bestanden worden nooit aan de opdrachtgever geleverd.

Artikel 5: extra uren huwelijksreportage

5.1. Wanneer de opdrachtgever de fotograaf langer wil inhuren dan voorzien in de overeenkomst, dan is dit mogelijk mits een meerprijs van 150 EUR per begonnen uur.

Artikel 6: maaltijden op de trouwdag

6.1. De fotograaf wordt door de opdrachtgever gedurende de hele dag van hetzelfde eten en drank voorzien als de andere gasten. Indien dit niet mogelijk is, zal een meerprijs van 75,00 EUR aangerekend worden. De fotograaf heeft het recht om in de buurt een restaurant te zoeken om een maaltijd te nuttigen.

Artikel 7: betaling

7.1. Alle betalingen dienen te gebeuren door middel van een overschrijving op het rekeningnummer van de fotograaf: IBAN BE41 3770 3506 2810.
7.2. Voor elke fotoreportage dient het volledige factuurbedrag exact zeven dagen voor het plaatsvinden van de reportage, op het rekeningnummer van de fotograaf zichtbaar te zijn. Indien dit niet het geval is, zal de fotograaf geen prestaties meer leveren en wordt de eventueel betaalde waarborg, volledig aangerekend.

Artikel 8: eindresultaat

8.1. De foto's worden tijdens de nabewerking licht gecorrigeerd op kleur en contrast. Er worden geen elementen toegevoegd of verwijderd.
8.2. Het eindresultaat van een huwelijksreportage is altijd een album. Standaard krijgt de opdrachtgever een minialbum van 15x15cm met 30 pagina’s (keuze foto’s door fotograaf). Indien de opdrachtgever een luxe album laat maken, vervangt deze het minialbum.
8.3. De opdrachtgever heeft het recht op in totaal drie correctierondes om het ontwerp van een luxe album te finaliseren. Dit moet gebeuren binnen een termijn van acht weken na het geven van de opdracht tot het maken van album. Per extra correctieronde wordt 150,00 EUR aangerekend.

Artikel 9: levering en verzending

9.1. Het resultaat van een huwelijksreportage kan worden opgehaald op het adres waar de fotograaf gevestigd is, of wordt verzonden met de post op kosten van de opdrachtgever.
9.2. Het resultaat van elke andere soort fotoreportage wordt geleverd via een download-link.
9.3. De foto’s van een fotoreportage zijn binnen ongeveer 20 werkdagen na het plaatsvinden van de reportage klaar. Deze termijn is niet bindend en is afhankelijk van de drukte van de werkzaamheden van de fotograaf.

Artikel 10: overmacht

10.1. Ingeval de overeenkomst door de fotograaf niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte of ongeval zullen de fotograaf en de opdrachtgever in onderling overleg zoeken naar een gepaste oplossing. De fotograaf tracht in de mate van het mogelijke en met akkoord van de opdrachtgever in vervanging te voorzien. Ingeval geen vervanging kan worden gevonden, kunnen beide partijen de overeenkomst kosteloos opzeggen. De fotograaf verbindt er zich in dit geval toe de reeds ontvangen waarborg terug te betalen, doch zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtgever.
10.2. Ingeval de fotograaf op de dag van het huwelijk af te rekenen krijgt met autopech, zal hij alles in het werk stellen om (met een taxi of andere oplossing) toch tijdig bij de opdrachtgever te arriveren. Indien dat niet zou lukken is de fotograaf geen enkele schadevergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever.

Artikel 11: aansprakelijk

11.1. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke, materiële schade of verlies van eigendommen van de opdrachtgever of elke andere persoon voor, tijdens of na een reportage of fotosessie.

Artikel 12: gebruik van de foto's

12.1. De fotograaf heeft het recht om foto’s te gebruiken op zijn website, sociale media en in drukwerk ter promotie van zijn beroepsactiviteiten.

Artikel 13: bewaring van de bestanden

13.1. De foto’s van elke soort fotoreportage worden 365 dagen na factuurdatum bewaard. De foto’s in de online gallery blijven 90 dagen na factuurdatum beschikbaar.

Artikel 14: bevoegde rechtbank

14.1 De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Heb je na het lezen van de algemene voorwaarden nog een vraag?

Laat het mij weten

Stuur Yanick een bericht